36/2022. (IX. 26.) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási határozat
Tárgy: 2022. évi költségvetésről szóló határozat módosítása
 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
36/2022.(IX. 26.) határozata
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetését a következőkben módosítja:
 
1. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 1.180.606 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 1.180.606 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
 
2. A TH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzataként 1.146.573 ezer forintot,
b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 29.863 ezer forintot,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 4.170 forintot,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 0 forintot
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint."
  
3. A TH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 1.150.743 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 704.893 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 100.290 ezer forint
c) dologi kiadás 345.560 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint."
 
4. A TH. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 29.863 ezer forint, a 4. melléklet szerint."
 
5. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
 
6. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.
 
7. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.
 
8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép.
 
9. A TH. 5. melléklete helyébe a határozat 5. melléklete lép.
 
1.      melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2022. évi mérleg
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2022. eredeti ei.
2022. módosított ei. II.
1
Intézményi működési bevétel
283 716
283 978
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
815 082
862 595
3
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
4
Közhatalmi bevételek
0
0
5
Működési bevétel összesen
1 098 798
1 146 573
6
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
7
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
29 368
29 863
8
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
9
Felhalmozási bevételek összesen
29 368
29 863
10
Finanszírozási bevételek összesen
2 246
4 170
11
Tárgyévi bevételek összesen
1 130 412
1 180 606
12
Személyi juttatás
654 084
704 893
13
Munkaadókat terhelő járulék
94 327
100 290
14
Dologi kiadás
352 633
345 560
15
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
16
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
17
Működési célú tartalék
0
0
18
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
19
Működési kiadás összesen
1 101 044
1 150 743
20
Felújítás
15 067
13 102
21
Beruházás
14 301
16 761
22
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
23
Felhalmozási kiadás összesen
29 368
29 863
24
Finanszírozási kiadások
0
0
25
Tárgyévi kiadás összesen
1 130 412
1 180 606
26
Hiány
0
0
 
2.      melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2022. évi bevételei
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2022. eredeti ei.
2022. módosított ei. II.
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
2
Intézményi működési bevétel
0
27
3
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
815 082
856 649
4
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
5
Közhatalmi bevételek
0
0
6
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
7
Működési bevétel összesen
815 082
856 676
8
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
9
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
29 368
29 863
10
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
11
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
12
Felhalmozási bevételek összesen
29 368
29 863
13
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
71
14
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
67
15
Tárgyévi bevételek összesen
844 450
886 677
16
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
0
0
17
Intézményi működési bevétel
0
235
18
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
695
19
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
20
Közhatalmi bevételek
0
0
21
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
22
Működési bevétel összesen
0
930
23
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
24
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
25
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
26
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
27
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
28
Finanszírozási bevétel-működési célú
2 246
2 237
29
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
30
Tárgyévi bevételek összesen
2 246
3 167
31
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
32
Intézményi működési bevétel
283 716
283 716
33
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
5 251
34
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
35
Közhatalmi bevételek
0
0
36
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
37
Működési bevétel összesen
283 716
288 967
38
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
39
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
40
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
41
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
42
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
43
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
1 795
44
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
45
Tárgyévi bevételek összesen
283 716
290 762
46
Önkormányzati Társulás összesen
0
0
47
Intézményi működési bevétel
283 716
283 978
48
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
815 082
862 595
49
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
50
Közhatalmi bevételek
0
0
51
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
52
Működési bevétel összesen
1 098 798
1 146 573
53
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
54
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
29 368
29 863
55
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
56
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
57
Felhalmozási bevételek összesen
29 368
29 863
58
Finanszírozási bevétel-működési célú
2 246
4 103
59
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
67
60
Tárgyévi bevételek összesen
1 130 412
1 180 606
 
3.      melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2022. évi kiadásai
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2022. eredeti ei.
2022. módosított ei. II.
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2
Személyi juttatás
0
33
3
Munkaadókat terhelő járulék
0
34
4
Dologi kiadás
0
98
5
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
6
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
7
Működési célú tartalék
0
0
8
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
9
Működési kiadás összesen
0
165
10
Felújítás
0
0
11
Beruházás
8 052
8 052
12
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
13
Felhalmozási kiadás összesen
8 052
8 052
14
Finanszírozási kiadások
0
0
15
Tárgyévi kiadás összesen
8 052
8 217
16
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
17
Személyi juttatás
187 198
190 598
18
Munkaadókat terhelő járulék
25 082
25 082
19
Dologi kiadás
32 755
31 682
20
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
21
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
22
Működési célú tartalék
0
0
23
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
24
Működési kiadás összesen
245 035
247 362
25
Felújítás
15 067
13 102
26
Beruházás
1 249
3 709
27
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
28
Felhalmozási kiadás összesen
16 316
16 811
29
Finanszírozási kiadások
0
0
30
Tárgyévi kiadás összesen
261 351
264 173
31
Térségi Szociális Gondozási Központ
32
Személyi juttatás
466 886
514 262
33
Munkaadókat terhelő járulék
69 245
75 174
34
Dologi kiadás
319 878
313 780
35
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
36
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
37
Működési célú tartalék
0
0
38
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
39
Működési kiadás összesen
856 009
903 216
40
Felújítás
0
0
41
Beruházás
5 000
5 000
42
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
43
Felhalmozási kiadás összesen
5 000
5 000
44
Finanszírozási kiadások
0
0
45
Tárgyévi kiadás összesen
861 009
908 216
46
Önkormányzati Társulás összesen
47
Személyi juttatás
654 084
704 893
48
Munkaadókat terhelő járulék
94 327
100 290
49
Dologi kiadás
352 633
345 560
50
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
51
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
52
Működési célú tartalék
0
0
53
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
54
Működési kiadás összesen
1 101 044
1 150 743
55
Felújítás
15 067
13 102
56
Beruházás
14 301
16 761
57
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
58
Felhalmozási kiadás összesen
29 368
29 863
59
Finanszírozási kiadások
0
0
60
Tárgyévi kiadás összesen
1 130 412
1 180 606
 
 
4.      melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2022. évi fejlesztési kiadások részletezése
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2022. eredeti ei.
2022. módosított ei. II.
1
Felújítások
2
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
3
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
15 067
13 102
4
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
5
Önkormányzati Társulás összes felújítás
15 067
13 102
6
Beruházások
7
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
8 052
8 052
8
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
1 249
3 709
9
Térségi Szociális Gondozási Központ
5 000
5 000
10
Önkormányzati Társulás összes beruházás
14 301
16 761
11
Önkormányzati Társulás felhalmozási kiadás mindösszesen
29 368
29 863
 
5.      melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2022. évi létszáma
A
B
C
D
1
megnevezés
2022. engedélyezett nyitó létszám (fő)
változás
2022. engedélyezett létszám (fő)
2
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
0
3
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bőlcsöde összesen
43
0
43
4
 - óvoda közalkalmazott
36
0
36
5
 - bölcsőde
7
0
7
6
Térségi Szociális Gondozási Központ összesen
141
9
150
7
 - közalkalmazott határozatlan idejű
140
0
140
8
 - közalkalmazott határozott idejű munkavállaló (2022.03.01- 2023.02.28.)
    2 fő 4 órás
1
0
1
9
 egyéb foglalkoztatott-közfoglalkoztatási munkavégzők
0
9
9
10
Önkormányzati Társulás összesen
184
9
193
 
« Vissza
Vissza a főmenübe