6/2023. (II. 14.) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási határozat
Tárgy: Társulási Tanács 2022. évi költségvetési határozatának módosítása
 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
6/2023.(II. 14.) határozata
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetését a következőkben határozza meg:
 
1. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 1.251.552 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 1.251.552 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
 
2. A TH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzataként 1.217.504 ezer forintot,
b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 29.878 ezer forintot,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 4.170 forintot,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 0 forintot
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint."
 
3. A TH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 1.217.058 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 718.957 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 104.110 ezer forint
c) dologi kiadás 393.991 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint."
 
4. A TH. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 34.494 ezer forint, a 4. melléklet szerint."
 
5. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
 
6. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.
 
7. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.
 
8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép.
 
9. A TH. 5. melléklete helyébe a határozat 5. melléklete lép.
 
Határidő: azonnal

1.     melléklet
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2022. évi mérleg
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2022. eredeti ei.
2022. módosított ei. IV.
1
Intézményi működési bevétel
283 716
296 786
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
815 082
919 838
3
Működési célú átvett pénzeszköz
0
880
4
Közhatalmi bevételek
0
0
5
Működési bevétel összesen
1 098 798
1 217 504
6
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
15
7
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
29 368
29 863
8
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
9
Felhalmozási bevételek összesen
29 368
29 878
10
Finanszírozási bevételek összesen
2 246
4 170
11
Tárgyévi bevételek összesen
1 130 412
1 251 552
12
Személyi juttatás
654 084
718 957
13
Munkaadókat terhelő járulék
94 327
104 110
14
Dologi kiadás
352 633
393 991
15
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
16
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
17
Működési célú tartalék
0
0
18
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
19
Működési kiadás összesen
1 101 044
1 217 058
20
Felújítás
15 067
12 937
21
Beruházás
14 301
21 516
22
Egyéb felhalmozási kiadás
0
41
23
Felhalmozási kiadás összesen
29 368
34 494
24
Finanszírozási kiadások
0
0
25
Tárgyévi kiadás összesen
1 130 412
1 251 552
26
Hiány
0
0
 
2.     melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2022. évi bevételei
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2022. eredeti ei.
2022. módosított ei. IV.
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
2
Intézményi működési bevétel
0
28
3
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
815 082
909 103
4
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
5
Közhatalmi bevételek
0
0
6
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
7
Működési bevétel összesen
815 082
909 131
8
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
9
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
29 368
29 863
10
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
11
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
12
Felhalmozási bevételek összesen
29 368
29 863
13
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
71
14
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
67
15
Tárgyévi bevételek összesen
844 450
939 132
16
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
0
0
17
Intézményi működési bevétel
0
799
18
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
695
19
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
20
Közhatalmi bevételek
0
0
21
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
22
Működési bevétel összesen
0
1 494
23
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
24
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
25
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
26
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
27
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
28
Finanszírozási bevétel-működési célú
2 246
2 237
29
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
30
Tárgyévi bevételek összesen
2 246
3 731
31
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
32
Intézményi működési bevétel
283 716
295 959
33
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
10 040
34
Működési célú átvett pénzeszköz
0
880
35
Közhatalmi bevételek
0
0
36
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
37
Működési bevétel összesen
283 716
306 879
38
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
15
39
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
40
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
41
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
42
Felhalmozási bevételek összesen
0
15
43
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
1 795
44
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
45
Tárgyévi bevételek összesen
283 716
308 689
46
Önkormányzati Társulás összesen
0
0
47
Intézményi működési bevétel
283 716
296 786
48
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
815 082
919 838
49
Működési célú átvett pénzeszköz
0
880
50
Közhatalmi bevételek
0
0
51
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
52
Működési bevétel összesen
1 098 798
1 217 504
53
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
15
54
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
29 368
29 863
55
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
0
0
56
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
57
Felhalmozási bevételek összesen
29 368
29 878
58
Finanszírozási bevétel-működési célú
2 246
4 103
59
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
67
60
Tárgyévi bevételek összesen
1 130 412
1 251 552
 
3.     melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2022. évi kiadásai
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2022. eredeti ei.
2022. módosított ei. IV.
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2
Személyi juttatás
0
33
3
Munkaadókat terhelő járulék
0
34
4
Dologi kiadás
0
58
5
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
6
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
7
Működési célú tartalék
0
0
8
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
9
Működési kiadás összesen
0
125
10
Felújítás
0
0
11
Beruházás
8 052
8 052
12
Egyéb felhalmozási kiadás
0
41
13
Felhalmozási kiadás összesen
8 052
8 093
14
Finanszírozási kiadások
0
0
15
Tárgyévi kiadás összesen
8 052
8 218
16
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
17
Személyi juttatás
187 198
190 638
18
Munkaadókat terhelő járulék
25 082
25 582
19
Dologi kiadás
32 755
31 199
20
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
21
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
22
Működési célú tartalék
0
0
23
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
24
Működési kiadás összesen
245 035
247 419
25
Felújítás
15 067
12 937
26
Beruházás
1 249
4 342
27
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
28
Felhalmozási kiadás összesen
16 316
17 279
29
Finanszírozási kiadások
0
0
30
Tárgyévi kiadás összesen
261 351
264 698
31
Térségi Szociális Gondozási Központ
32
Személyi juttatás
466 886
528 286
33
Munkaadókat terhelő járulék
69 245
78 494
34
Dologi kiadás
319 878
362 734
35
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
36
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
37
Működési célú tartalék
0
0
38
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
39
Működési kiadás összesen
856 009
969 514
40
Felújítás
0
0
41
Beruházás
5 000
9 122
42
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
43
Felhalmozási kiadás összesen
5 000
9 122
44
Finanszírozási kiadások
0
0
45
Tárgyévi kiadás összesen
861 009
978 636
46
Önkormányzati Társulás összesen
47
Személyi juttatás
654 084
718 957
48
Munkaadókat terhelő járulék
94 327
104 110
49
Dologi kiadás
352 633
393 991
50
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
51
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
52
Működési célú tartalék
0
0
53
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
54
Működési kiadás összesen
1 101 044
1 217 058
55
Felújítás
15 067
12 937
56
Beruházás
14 301
21 516
57
Egyéb felhalmozási kiadás
0
41
58
Felhalmozási kiadás összesen
29 368
34 494
59
Finanszírozási kiadások
0
0
60
Tárgyévi kiadás összesen
1 130 412
1 251 552
 
4.     melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2022. évi fejlesztési kiadások részletezése
adatok ezer forintban
A
B
C
 
megnevezés
2022. eredeti ei.
2022. módosított ei. IV.
1
Felújítások
2
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
3
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
15 067
12 937
4
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
5
Önkormányzati Társulás összes felújítás
15 067
12 937
6
Beruházások
7
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
8 052
8 052
8
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
1 249
4 342
9
Térségi Szociális Gondozási Központ
5 000
9 122
10
Önkormányzati Társulás összes beruházás
14 301
21 516
11
Önkormányzati Társulás felhalmozási kiadás mindösszesen
29 368
34 453
 
 
 
 
5.     melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2022. évi létszáma
A
B
C
D
1
megnevezés
2022. engedélyezett nyitó létszám (fő)
változás
2022. engedélyezett létszám (fő)
2
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
0
3
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bőlcsöde összesen
43
0
43
4
 - óvoda közalkalmazott
36
0
36
5
 - bölcsőde
7
0
7
6
Térségi Szociális Gondozási Központ összesen
141
9
150
7
 - közalkalmazott határozatlan idejű
140
0
140
8
 - közalkalmazott határozott idejű munkavállaló (2022.03.01- 2023.02.28.)
    2 fő 4 órás
1
0
1
9
 egyéb foglalkoztatott-közfoglalkoztatási munkavégzők
0
9
9
10
Önkormányzati Társulás összesen
184
9
193
 
« Vissza
Vissza a főmenübe