18/2013. (III. 14.) Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsági határozat
Tárgy: 2013. évi óvodai felvételi eljárás sorrendiséget megállapító szempontjai

18/2013.(III.14.) sz. KOSB határozat
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága úgy dönt, hogy először a 2013. év óvodai felvételi eljárásban a következő sorrendet megállapító szempontok alapján kell betölteni az óvodai férőhelyeket. (az alacsonyabb sorszám hatálya alá tartozó gyermekeket előbb, mint a magasabb sorszám hatálya alá tartozó gyermekeket)
1.         Gödi lakóhellyel, illetve ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 5.  
            életévüket
betöltött    (kötelezően járó) gyermekek.
2.         Gödi lakóhellyel, illetve ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3. életévüket 
            betöltött halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek.
3.         Gödi lakóhellyel, illetve ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3. életévüket
            betöltött sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek.
4.         Gödi vagy Sződ-Nevelek-dűlői lakóhellyel, illetve ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, illetőleg igazolt, aktív és tényleges gödi munkahellyel rendelkező szülő gondozásában álló 4. életévüket a nevelési év kezdetéig betöltött, betöltő gyermekek.
5.         Gödi vagy Sződ-Nevelek-dűlői lakóhellyel, illetve ennek hiányában tartózkodási
            hellyel rendelkező, illetőleg igazolt, aktív és tényleges gödi munkahellyel rendelkező
            szülő gondozásában álló 3. életévüket a nevelési év szeptember 30-ig betöltött,
            betöltő gyermekek.
6.         Gödi vagy Sződ-Nevelek-dűlői lakóhellyel, illetve ennek hiányában tartózkodási
            hellyel rendelkező, illetőleg igazolt, aktív és tényleges gödi munkahellyel rendelkező
            szülő gondozásában álló, a felvételi kérelem idején a Göd Város Önkormányzata
            fenntartásában lévő bölcsőde ellátásában részesülő 3. életévüket a nevelési év
            december 31-ig
betöltő gyermekek. Ezen belül az idősebb, óvoda érett gyermekek
            előnyt élveznek.
7.         Gödi vagy Sződ-Nevelek-dűlői lakóhellyel, illetve ennek hiányában tartózkodási
            hellyel rendelkező, illetőleg igazolt, aktív és tényleges gödi munkahellyel rendelkező
            szülőgondozásában álló 3. életévüket a nevelési év december 31-ig betöltő
            gyermekek.
8.         Gödi vagy Sződ-Nevelek-dűlői lakóhellyel, illetve ennek hiányában tartózkodási
            hellyel rendelkező, illetőleg igazolt, aktív és tényleges gödi munkahellyel rendelkező
            szülő gondozásában álló 3. életévüket a nevelési év május 30-ig betöltő gyermekek.
9.         Egyéb jelentkezők
 
A fenti kategóriákon belül alkalmazandó kisegítő szabályok a felvételéi sorrend eldöntéséhez:
            - Előnyt jelent a felvételnél, ha a gyermek „gyermekvédelmi kedvezményben”
              részesül, vagy gyámhatósági védelem alatt áll.
            - Előnyt jelent a felvételnél, ha a gyermek testvére már és még az érintett óvodában
              ellátott.
 
Határidő: azonnal
Felelős:   Óvodavezetők, indokolt esetben a Felvételi Bizottság

« Vissza
Vissza a főmenübe