35/2018. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Jóváhagyja az Önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési Tervét
 35/2018. (III. 22.) Ök. határozat
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
 
jóváhagyja Göd Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint:
 
Göd Város Önkormányzata
2018. évi Közbeszerzési terve
Közbeszerzés tárgya
Közbeszerzés megnevezése
Irányadó eljárásrend
Tervezett eljárási típus
 
Építési beruházás
Göd, vízitúra megállóhely felújítása
Nemzeti
Nemzeti értékhatárt elérő értékű, Kbt. 113.§ (1) bekezdés szerinti, előzetes összefoglaló tájékoztatóval induló nyílt közbeszerzési eljárás
Építési beruházás
Új egészségügyi alapellátási központ építése Gödön
Nemzeti
 
A Kbt. Harmadik Része szerinti, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, hirdetmény nélküli, közvetlen felhívással induló Közbeszerzési Eljárás
Építési beruházás
Utak javítása, kátyúzása kivitelezési munkái
Nemzeti
A Kbt. Harmadik Része szerinti, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, hirdetmény nélküli, közvetlen felhívással induló Közbeszerzési eljárás
Árubeszerzés
Adásvételi szerződés keretében 5 db alacsony padlójú autóbusz beszerzése
Közösségi értékhatárt elérő értékű
Kbt. Második része szerinti közösségi nyílt közbeszerzési eljárás
Árubeszerzés
Földgáz beszerzés
Nemzeti
Kbt. 110. § szerinti, uniós értékhatár alatti, nyílt eljárás
 
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
« Vissza
Vissza a főmenübe