94/2018. (VI. 6.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az alábbi középtávú adópolitikai döntésekről határoz a Samsung SDI termelő tevékenységének megkezdése kapcsán
 94/2018. (VI. 6.) Ök. határozat
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 
a helyi iparűzési adó, továbbá az építmény és telekadó tekintetében az alábbiakról dönt:
  1. 1,4%-os szintre csökkenti az iparűzési adó szintjét Gödön attól az évtől, de legkorábban 2020-tól, amelyben a Samsung SDI iparűzési adóalapja legalább 213 292 308 euró,
 
  1. azon egy székhelyen vagy telephelyen lévő üzleti célú építmények esetében, melyek építményadó alapja legalább összesen 120 ezer négyzetméter, az építményadó mértéke a továbbiakban a törvényben meghatározott felső érték 64%-ában kerül meghatározásra,
 
  1. azon egy székhelyhez vagy telephelyhez tartozó üzleti célú telkek esetében, melyeken az épületek építményadó alapja összesen legalább 120 ezer négyzetméter, a továbbiakban a telekadó mértéke a törvényben meghatározott felső érték 64%-ában kerül meghatározásra.
 
Felelős:           Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző
Határidő:       értelemszerű
« Vissza
Vissza a főmenübe