58/2019. (IV. 10.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Döntés a Göd délkeleti gazdasági övezeten kialakítandó ipari telephely értékesítésével kapcsolatos ajánlati felhívásról
 58/2019. (IV. 10.) Ök. határozat
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 
úgy dönt, hogy
  1. jóváhagyja az Ajánlati Felhívást, illetve az arról szóló hirdetményt;
  2. felkéri a Polgármestert, hogy a mellékelt Ajánlati Felhívás alapján gondoskodjon a Beruházási Területen elhelyezkedő ingatlanok értékesítéséről nyilvános kétfordulós pályázat lefolytatásával;
  3. az Ajánlati Felhívás kiváltásának összegét 5.000.000,- Ft +ÁFA, azaz ötmillió forint + ÁFA összegben határozza meg, amely egyszeri, vissza nem térítendő összeg;
  4. az Ajánlattevő a pályázat benyújtását megelőzően köteles 2.000.000.000,- Ft, azaz kettőmilliárd forint összeget ajánlati biztosíték címén megfizetni az Önkormányzat felé;
  5. az ingatlanok legkisebb elidegenítési árát 6.400,- Ft/m2 + ÁFA összegben határozza meg;
  6. a licitlépcső mértékét 100,- Ft/m2 + ÁFA, azaz egyszáz Ft/m2 + ÁFA összegben határozza meg,
  7. felkéri a Polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatokat értékelje és azokat elbírálás céljából terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József jegyző
Határidő: 1-6. pontok: azonnal, 7.: értelemszerű
« Vissza
Vissza a főmenübe