105/2019. (VI. 14.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Göd dél-keleti iparterülettel kapcsolatos döntés (előszerződés jóváhagyása)
 105/2019. (VI. 14.) Ök. határozat
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 
jóváhagyja a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő, jelen határozat részét képező előszerződést, és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

 


Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző
Határidő: azonnal
« Vissza
Vissza a főmenübe