109/2019. (VI. 14.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: „Göd, csónakház felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban fedezet biztosítása
 109/2019. (VI. 14.) Ök. határozat
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 
a VEKOP-4.1.1-15-2016-004 azonosítószámú projekt pénzügyi fedezetét a „Göd, csónakház felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbiak szerint biztosítja:
 
Pályázati támogatás:                                                                                                 40.000.000 Ft
Tartalékkeret terhére biztosított összeg (a MKKSZ. mint konzorcium vezető):     4.500.000 Ft
Göd Város Önkormányzata a 2019. évi költségvetésben biztosított önerő:          1.885.000 Ft
 
Hiányzó fedezet:                                                                                                          1.994.645 Ft,
mely összeget Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés pályázati önrészek keret terhére biztosítja.
 
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
 
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
 
« Vissza
Vissza a főmenübe