177/2019. (IX. 18.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Adásvételi szerződés jóváhagyása a Göd délkeleti iparterület értékesítése tárgyában
 177/2019. (IX. 18.) Ök. határozat
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

jóváhagyja a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő, jelen határozat részét képező adásvételi szerződést, és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

Melléklet: Ingatlan adásvételi szerződés és mellékletei

Felelős: Markó József polgármester, 
dr. Szinay József jegyző
Határidő: azonnal
« Vissza
Vissza a főmenübe