223/2019. (X. 29.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása törvény alapján
 223/2019.(X. 29.) Ök. határozat
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2), (4) és (6) bekezdéseiben foglaltak alapján dönt arról, hogy
 
1. Balogh Csaba főállású polgármester illetményét (száz forintra kerekítve) 2019. október 13. napjától kezdődően havonta bruttó 698.000,- Ft-ban állapítja meg.
 
2. Balogh Csaba főállású polgármester költségtérítését 2019. október 13. napjától kezdődően a havi illetményének 15 %-ában, azaz havonta bruttó 104.700,- Ft-ban határozza meg.
 
3. Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
 
Fedezet: Göd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
« Vissza
Vissza a főmenübe