266/2019. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Támogatás a Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány részére
 266/2019. (XI. 26.) Ök. határozat
Támogatás a Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány részére
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 
úgy dönt, hogy 2 000 ezer forint működési célú támogatást biztosít Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány részére. A támogatás működési költségekre, rendezvények megszervezésére használható fel.
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a támogatási megállapodás elkészíttetésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
 
Forrás: Tartalékok – Feladattal nem terhelt működési tartalék
 
Felelős: Balogh Csaba polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző
Határidő: azonnal
« Vissza
Vissza a főmenübe