32/2020. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Gödi Polgármesteri Hivatal 2020. évi - munkaszüneti napok körüli és egyéb - munkarendjének meghatározása
 32/2020. (II. 24.) Ök. határozat
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 
úgy dönt, hogy a 2020. év alábbi munkanapjaira - rendes szabadság kiadásával - a Gödi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendel el:
a)      2020. augusztus 29.,
b)      2020. december 12.,
c)      2020. december 21-től december 23-ig,
d)      2020. december 31.
 
Az igazgatási szünetek időtartama alatt a Gödi Polgármesteri Hivatal zárva tart.
 
Az elrendelt igazgatási szünet kapcsán – a zavartalan feladatellátás érdekében – felkéri a jegyzőt a szükséges munkaszervezési intézkedések megtételére, továbbá a lakosság és a társhatóságok előzetes tájékoztatására.
 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző
Határidő: 2020. február 29.
« Vissza
Vissza a főmenübe