76/2020. (IV. 17.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatások teljes körű ellátására - ajánlatok bírálata
 Göd Város Önkormányzata polgármesterének
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében hozott
 
 
 
76/2020. (IV. 17.) Ök. határozata
 
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése alapján - Göd Város Önkormányzatának polgármestere
 
a fennálló veszélyhelyzetben úgy dönt, hogy a „Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatások teljes körű ellátására” tárgyában kiírt pályázati felhívásra az összességében legkedvezőbb, az IGLU LTP Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1071 Budapest, Peterdy u. 39. 2. em. 15., cégjegyzékszám: 01 09 285353, adószám: 25717057-2-42) által benyújtott I. kategória: 5.000.- Ft + ÁFA/óra, II. kategória: 0,5 % + ÁFA összegű ajánlatát elfogadja, a megbízási szerződést megköti az ajánlattevővel.
 
Forrás: az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének dologi kiadások előirányzata
 
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
 
 
Göd, 2020. április 17.
 
 
 
 
 
                  Balogh Csaba                                                 dr. Szinay József
                   polgármester                                                  címzetes főjegyző
« Vissza
Vissza a főmenübe