79/2020. (IV. 17.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Gödi művészet támogatása című költségvetési sor felhasználása a veszélyhelyzetben
Göd Város Önkormányzata polgármesterének
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében hozott
 
 
 
79/2020. (IV. 17.) Ök. határozata
 
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése alapján - Göd Város Önkormányzatának polgármestere
 
a fennálló veszélyhelyzetben úgy dönt, hogy
 
  1. Ötletpályázatot ír ki gödi lakóhellyel rendelkező természetes személy művészek részére.
A kiírás olyan, egészségügyi vészhelyzetben is életképes, a művészeti produktum fogyasztóihoz e helyzetben is nagy hatékonysággal eljutni képes művészeti tevékenységekre, produkciókra, műtárgyakra vagy egyéb teljesítményekre vonatkozik, melyek segíteni tudják a gödi lakosokat a mindennapjaik színesebbé tételében, az elmaradó élményeiket pótolni tudják online formában, akár élő közvetítéssel. Ezeknek az egészségügyi vészhelyzet időtartama alatt megvalósíthatóknak kell lenniük, illetve amennyiben az azok megvalósítása végett az Önkormányzattal esetlegesen megkötött szerződések létrejöttét követően az egészségügy vészhelyzet megszűnne, akkor a szerződésben kikötött határidőig, de legkésőbb 2020. július 31-ig kell megvalósíthatónak lennie.
Ilyen tevékenységek lehetnek: 
· minikoncert, zenei válogatás 
· zenei kurzus, tanfolyam 
· irodalmi előadás, felolvasó színház, versolvasás 
· könyvklub 
· képzőművészeti virtuális kiállítás, tárlatvezetés 
· egyéb, kreatív művészeti projekt 
(A továbbiakban röviden, együtt: produkció)
Az ötletpályázatban megjelölt produktum teljes bruttó költségigénye 30.000.- Ft és 100.000.- Ft között bruttó értékhatár közé eshet.
 
Az ötletpályázatnak a pályázó nevén, címén, kívül tartalmaznia kell – amennyiben ilyen van - a művész művészeti végzettségének, továbbképzéseinek, díjainak megnevezését, továbbá a pályázatban megjelölt produkció lehető legrészletesebb leírását, lehetőség szerint referencia, forgatókönyv, vagy hasonló, az értékelést segítő lehetőleg digitális audiovizuális mellékletét és a művészeti teljesítmény ajánlatkérőnek való átadásának módját és vállalt határidejét. Tartalmazza továbbá a produkció várható bruttó költségigényét, főbb elemiben részletezve, végül a személyes adatok (Gdpr) Kiíró általi kezelését engedélyező nyilatkozatot.
Az ötletpályázatok értékelési szempontjai fontossági sorrendben:
megvalósíthatóság,
szakmaiság,
relevancia,
tervezett költségek,
művészeti érték,
újszerűség.
A megvalósításra a Göd Város Önkormányzata Humánügyi Bizottsága minden tagjának véleményezése alapján a Polgármester döntése nyomán érdemesnek talált ajánlattevőkkel Göd Város Önkormányzata szerződést köt. Számlaadásra jogosult természetes személy ajánlattevőkkel szolgáltatási szerződést, számlaadásra nem jogosult természetes személyekkel foglalkoztatási jogviszonyra irányuló (megbízási) szerződést.
A művészeti tevékenységek elérése érdekében Göd Város Önkormányzata hivatalos honlapján a produkciókat ingyenesen közzéteszi, a közzétételre nem köt ki kizárólagosságot.
A pályázó tudomásul veszi, hogy nyertes pályázata és a megvalósítására esetlegesen megkötött szerződés közérdekből nyilvános adatnak minősül.
A pályázatokat az egészségügyi veszélyhelyzet fennálltáig, de legkésőbb 2020. június 30-ig lehet benyújtani. Elbírálásuk folyamatos, a beérkezést követő 15 napon belül megtörténik.
 
Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
 
Göd, 2020. április 17.
 
 
 
 
 
                  Balogh Csaba                                                                     dr. Szinay József
                   polgármester                                                                     címzetes főjegyző 
« Vissza
Vissza a főmenübe