296/2020. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Fegyelmi vizsgálóbizottsági jelentés elfogadása
 296/2020. (IX. 8.) Ök. határozat
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 
a benyújtott és e határozat mellékletét képező fegyelmi vizsgálóbizottsági jelentést elfogadja.
 
Forrás: NINCS
 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző
Határidő: azonnal
 
Melléklet a 296/2020. (IX. 8.) Ök. határozathoz: