480/2020. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: "Bölcsődei férőhely bővítése Gödön" pályázat
 Göd Város Önkormányzata polgármesterének
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében hozott
 
480/2020. (XII. 18.) Ök. határozata
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése alapján - Göd Város Önkormányzatának polgármestere a fennálló veszélyhelyzetben úgy dönt, hogy
 
a Pénzügyminisztérium által kiírt „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázaton, a „Bölcsődei férőhely bővítése Gödön” c. projekt keretében épülő bölcsődét a 2131 Göd, Rómaiak útja – Nemeskéri út kereszteződése Hrsz: 1829/5,6,7,8,9 alatt kívánja megvalósítani. Az építési telek megfelelőségét az öt telek összevonásával, és a területre vonatkozó településrendezés szabályok tárgyalásos eljárásban történő módosításával biztosítja. Az új helyszínre a pályázati célszámok megtartása mellett új terv készül.
 
Az Önkormányzat felkéri a Jegyzőt a 1829/5,6,7,8,9 helyrajzi számú telkek összevonására vonatkozó ügyintézés elvégzésére, valamint az építési engedélyezési és kivitelezési tervezésre irányuló beszerzési eljárás megindítására.
 
Ezzel egyidőben felhatalmazza a polgármestert a 01/34-1/2019 számú tervezési szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére; a 1829/5,6,7,8,9 helyrajzi számú területre vonatkozó településrendezési szabályok tárgyalásos eljárásban történő módosításának kezdeményezésére; valamint az új tervezési szerződés aláírására abban az esetben is, ha a szerződés aláírásáig még nincs az Önkormányzatnak 2021. évre elfogadott költségvetési rendelete.
 
Forrás: Göd Város Önkormányzatának 2021. költségvetésében tervezni szükséges
 
Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal
 
 
Göd, 2020. december 18.
 
 
 
           Balogh Csaba                                                                          dr. Szinay József
            polgármester                                                                          címzetes főjegyző
« Vissza
Vissza a főmenübe