3/2021. (I. 7.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: TESZ ingatlanvizsgálat belső ellenőrzésének jelentése
Göd Város Önkormányzata polgármesterének
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében hozott
 
3/2021. (I. 7.) Ök. határozata

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-
ának (4) bekezdése alapján - Göd Város Önkormányzatának polgármestere a fennálló veszélyhelyzetben úgy dönt, hogy
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a melléklet szerinti tanácsadói feladat végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
 
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
 
 
Melléklet a 3/2021. (I. 7.) Ök. határozathoz

« Vissza
Vissza a főmenübe