94/2021. (III. 8.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Döntés Göd - Alkotmány utca felújításáról, 84/2021. (III. 1.) Ök. határozat módosításáról
 Göd Város Önkormányzata polgármesterének
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében hozott
 
94/2021. (III. 8.) Ök. határozata
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése alapján - Göd Város Önkormányzatának polgármestere a fennálló veszélyhelyzetben úgy dönt, hogy
 
az alábbiak szerint módosítja a 84/2021. (III. 1.) Ök határozatát:
 
a 2021. évre meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázaton indul. A támogatási célok közül a belterületi utak, járdák, hidak felújítására alcél keretében az Alkotmány utca burkolatának és járdájának felújítását támogatja, a Pesti út és Luther M. u. között.
 
Megvalósítás bruttó összege:                                                   53.336.623,-Ft
Igényelhető támogatás (65 %, max. 40 millió Ft):                    34.668.805,-Ft
Önrész:                                                                                        18.667.818,-Ft
 
Forrás: A pályázat benyújtásához szükséges önrészt, bruttó 18.667.818 Ft-ot a Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének 12. számú melléklet Tartalékok 6. Feladattal nem terhelt tartalék sor terhére biztosítja.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.
 
 
Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal
 
 
 
Göd, 2021. március 8.
 
 
 
 
           Balogh Csaba                                                                dr. Nagy Atilla
            polgármester                                  jegyzői hatáskört gyakorló aljegyző
 
« Vissza
Vissza a főmenübe