26/2022. (III. 3.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület tulajdonosi hozzájárulás kérelme
 26/2022. (III. 3.) Ök. határozat
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 
mint az ingatlan tulajdonosa az Önkormányzat és a Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület között 2021. augusztus 5. napján létrejött megállapodás 6. pontja alapján felhatalmazza a polgármestert a mellékletként csatolt hozzájáruló nyilatkozat aláírására.
 
Felkéri a jegyzőt a Göd belterület 1829/8 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanra vonatkozó tűzoltó szertár végleges hatályú építési engedélyének a rendelkezésre állását követően a ráépítési megállapodás előkészítésére és annak előterjesztésére.
 
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

Melléklet a 26/2022. (III. 3.) Ök. határozathoz:


 
« Vissza
Vissza a főmenübe