31/2022. (III. 3.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Döntés a Göd Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
 31/2022. (III. 3.) Ök. határozat
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 
úgy dönt, hogy jóváhagyja Göd Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervét az alábbi tartalommal:
Göd Város Önkormányzata
2022. évi összesített közbeszerzési terve
 
Közbeszerzés tárgya
Közbeszerzés megnevezése
Irányadó eljárásrend
Tervezett eljárás fajtája
Árubeszerzés
Földgáz-beszerzés
Uniós
Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás
Építési beruházás
Alapszolgáltatási Központ bővítése
Nemzeti
Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, hirdetmény nélküli, közvetlen felhívással induló eljárás
Szolgáltatás- megrendelése
Kaszálási feladatok ellátása 2022-2024
Nemzeti
Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás
Árubeszerzés
Villamos energia-beszerzés
Uniós
Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás
Szolgáltatás- megrendelése
Pályázatmenedzsment szolgáltatás
Nemzeti
Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás
 
Forrás: A szükséges forrást Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezni szükséges.
 
Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal
« Vissza
Vissza a főmenübe