63/2022. (IV. 13.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Döntés az alpolgármesteri tisztségek további betöltésével kapcsolatban, döntés újabb társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásáról
 63/2022. (IV. 13.) Ök. határozat
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 
a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése és Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet 31. §-a alapján Szilágyi László Lajos önkormányzati képviselőt társadalmi megbízatású, általános alpolgármesternek 2022. április 13. napi hatállyal megválasztja.
 
Egyben felhatalmazza Göd Város Önkormányzatának polgármesterét a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.
 
Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal
« Vissza
Vissza a főmenübe