87/2022. (IV. 26.) Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsági határozat
Tárgy: Döntés a „Kaszálási feladatok ellátása 2022-2024” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról - javaslat szerződéskötésre
 87/2022. (IV. 26.) PEKJB határozat
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
 
a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:
 
„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 
úgy dönt, hogy a „Kaszálási feladatok ellátása 2022-2024” tárgyú /EKR000338282022/, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban a nettó 45.946.114, - Ft, azaz bruttó 58.351.565, - Ft összegű ajánlatot elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére a Happy Mia Solution Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1027 Budapest Bem József utca 6.) nyertes ajánlattevővel.
 
Forrás: Göd Város Önkormányzata 2022-2024. évi költségvetéseinek Dologi kiadások előirányzatában tervezni szükséges. A 3 éves keretösszeg nettó 45.946.114, - Ft, azaz bruttó 58.351.565, - Ft.
 
Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal”
 
Felelős: PEKJB elnök, jegyző
Határidő: azonnal
 
« Vissza
Vissza a főmenübe