107/2022. (V. 26.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Döntés „A Göd belterület 3255/2 hrsz. (2132 Göd, Jósika u. 14.) alatti ingatlan (vendéglátó egység Büfé üzemeltetés) bérbeadása” lezárására vonatkozó javaslatról
 107/2022. (V. 26.) Ök. határozat
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 
nem fogadta el az alábbi határozati javaslatot:
 
„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 
úgy dönt, hogy „a Göd belterület 3255/2 hrsz. (2132 Göd, Jósika u. 14.) alatti ingatlan (vendéglátó egység Büfé üzemeltetés)” tárgyban meghirdetett pályázati kiírást eredményesnek nyilvánítja, egyben Csernai Krisztina (...) pályázó pályázatát érvényesnek nyilvánítja.
Felkéri a TESZ igazgatóját, hogy tájékoztassa Csernai Krisztina pályázót a pályázati kiírás eredményéről és Pályázati kiírás IX. pontjában foglaltak alapján a pályázat eredményének kihirdetését követő 90 napon belül kösse meg a bérleti szerződést cégbejegyzést követően a B.Blade&Co. Vendéglátóipari Kft.-vel (150.000.- Ft/ hó díjjal).
 
Felelős: TESZ igazgató
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal”
 
Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal
« Vissza
Vissza a főmenübe