113/2022. (V. 26.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Döntés „a Göd belterület 3255/2 hrsz. (2132 Göd, Jósika u. 14.) alatti ingatlan (vendéglátó egység Büfé üzemeltetés) bérbeadása” lezárásáról
113/2022. (V. 26.) Ök. határozat
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 
a)     úgy dönt, hogy „a Göd belterület 3255/2 hrsz. (2132 Göd, Jósika u. 14.) alatti ingatlan (vendéglátóegység-, büféüzemeltetés)” tárgyban meghirdetett pályázati kiírást eredményesnek nyilvánítja, egyben Csernai Krisztina (Cím: 2600 Vác, Domb utca 17.) pályázó pályázatát érvényesnek nyilvánítja.
 
b)     felkéri a TESZ igazgatóját, hogy tájékoztassa Csernai Krisztina pályázót a pályázati kiírás eredményéről és Pályázati kiírás IX. pontjában foglaltak alapján a pályázat eredményének kihirdetését követő 90 napon belül kösse meg a bérleti szerződést cégbejegyzést követően a B.Blade&Co. Vendéglátóipari Kft.-vel (150.000.- Ft/ hó díjjal).
 
c)      az általa hozott 107/2022. (V. 26.) és 108/2022. (V. 26.) önkormányzati határozatait visszavonja.
 
Felelős: TESZ igazgató
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal
 
« Vissza
Vissza a főmenübe