147/2022. (VII. 18.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Döntés alpolgármesteri referens megbízásáról
 147/2022. (VII. 18.) Ök. határozat
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 
úgy dönt, hogy mellékletként csatolt megbízási szerződés 2022.07.31-ig kerüljön aláírásra, mely alapján Gyöngyössy Kálmán alpolgármesteri referensként Szilágyi László Lajos általános alpolgármestert segíti feladatainak ellátásában.
 
A megbízás havi összege bruttó 350.000,- Ft + bruttó 40.950,- Ft szociális hozzájárulási adó.
 
Forrás: Feladattal nem terhelt működési tartalék
 
Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: 2022.07.31.
 
Melléklet a 147/2022. (VII. 18.) Ök. határozathoz:
« Vissza
Vissza a főmenübe