90/2023. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Döntés a „Kiserdei beruházás I. ütem (erdőművelési munkálatok)” tárgyú EKR-es beszerzési eljárás lezárásáról - beszerzés 2. része
 90/2023. (II. 23.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 
úgy dönt, hogy a „Kiserdei beruházás I. ütem (erdőművelési munkálatok)” tárgyában (2 önálló részben) nemzeti, meghirdetéssel induló tárgyalás nélküli értékhatár alatti beszerzési eljárásban /EKR000034982023, a beszerzés 2./ része tekintetében megállapítja, hogy Kormos Krisztián egyéni vállalkozó ajánlata érvénytelen, mert az ajánlat a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg.
 
Az Ajánlatkérő megállapítja, hogy a beszerzés 2./ része tekintetében a Regreen Field Korlátolt felelősségű Társaság ajánlatát a beszerzési dokumentumokban előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően, érvényesen nyújtotta be. Az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére és vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 
Az összeségében legjobb ár-érték arányú ajánlat bírálati szempontja alapján az eljárás a beszerzés 2./ része tekintetében eredményes és az eljárás nyertese az alábbi ajánlati elemekkel:
 
Értékelési szempont 
Regreen Field Korlátolt felelősségű Társaság 
Ajánlati ár (nettó, HUF) 
8 600 000 
Ajánlati ár (bruttó, HUF) 
10 922 000 
  
Az Ajánlatkérő nettó 3.684.000,- Ft+ ÁFA, azaz bruttó 4.678.680,- Ft összeget átcsoportosít a 2. rész fedezetére a beszerzés 1. részére rendelkezésre álló forrás terhére.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére a nyertes ajánlattevővel.
 
Forrás: Pest Megye Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 72/2022 (12.08.) GBP határozata alapján „Göd, Nemeskéri parkerdő fejlesztése (I. ütem), kisszínpad és lelátó megújítására, környezetrendezésére” nyújtott egyedi támogatásból bruttó 10.922.000,- Ft.
 
Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal
 
« Vissza
Vissza a főmenübe