4. napirendi pont
4. NAPIRENDI PONT
A Képviselő-testület
2013. február 27-i ülésére

Tárgy:   Gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása

Döntési javaslat

"Göd Város Önkormányzatának …./2013. (II.28.) sz. rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2004.(III. 17.) sz. rendelet módosításáról"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: ügyrendi, napirendi kérdések
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Göd Város Önkormányzatának …./2013. (II.28.) sz. rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2004.(III. 17.) sz. rendelet módosításáról
 
1.§
A rendelet 14.§ az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az intézmény vezetője évente egy alkalommal beszámol a Szociális Bizottság felé a szakmai program végrehajtásáról, valamint a Pénzügyi Ellenőrző Közbeszerzési és Jogi Bizottság felé a gazdálkodás szabályszerűségéről és célszerűségéről. A beszámolók beadási határideje: minden tárgyévet követő év január 31.”
 
2.§
A rendelet 2. sz. melléklete az alábbiakkal egészül ki:
 
III. Időszakos gyermekfelügyelet térítési díja:
minden megkezdett óra:              400 Ft
napidíj                                             2500 Ft + étkezési díj
 
IV. Játszócsoport térítési díja:
          Alkalmanként (9:00-12:30 óra között): 1000 Ft
 
 
3.§
Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
 
 
                         Polgármester                                                                                                 Jegyző


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe