7. napirendi pont
7. NAPIRENDI PONT
A Képviselő-testület
2013. február 27-i ülésére

Tárgy:   Beszámoló a Dunakeszi Kistérség 2012. évi tevékenységéről

Döntési javaslat

"Beszámoló a Dunakeszi Kistérség 2012. évi tevékenységéről"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ügyrendi, napirendi kérdések
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 
elfogadja Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásának 2012. évi munkájáról szóló beszámolóját.
 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
Felelős: Markó József

« Vissza
Vissza a főmenübe