8. napirendi pont
8. NAPIRENDI PONT
A Képviselő-testület
2013. február 27-i ülésére

Tárgy:   Dunakeszi Kistérségi Társulási Tanácsba tag delegálása

Döntési javaslat

"Dunakeszi Kistérségi Társulási Tanácsba tag delegálása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ügyrendi, napirendi kérdések
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsába tagként
 
………………………………………………-t
delegálja 2013. január 1. napjától kezdődően a 2014. évi önkormányzati általános választás napjáig.
 
A működőképesség folyamatosságának biztosítása érdekében az Mötv. 94.§ (2) bekezdése szerint delegált tagokból álló Társulási Tanács megalakulásáig a Társulási Tanács jelenlegi, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény szabályai szerint megválasztott tagjainak valamennyi jognyilatkozatát jóváhagyja.
 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
Felelős: Markó József

« Vissza
Vissza a főmenübe