9. napirendi pont
9. NAPIRENDI PONT
A Képviselő-testület
2013. február 27-i ülésére

Tárgy:   Dunakeszi Kistérség Társulási Megállapodásának módosítása

Döntési javaslat

"Dunakeszi Kistérség Társulási Megállapodásának módosítása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ügyrendi, napirendi kérdések
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 
Elfogadja Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásának, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 146.§-ában foglaltakra tekintettel a törvény rendelkezéseinek megfelelően előkészített társulási megállapodás módosított szövegét.
Melléklet: Társulási Megállapodás
 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
Felelős: Markó József

« Vissza
Vissza a főmenübe