3/2014. (I. 15.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” önerő igazolásához meghozott 102/2013.(X.9.) Képviselő –testületi határozat módosítása

Hunya Község Önkormányzat
 3/2014. (I.15.) Hunya Kt. határozat
 
Hunya Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 102/2013.(X. 9.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja, – a határozat módosítással nem érintett pontjainak a változatlanul hagyásával:
Elfogadja a „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott nagyprojekt önerejének igazolását, az alábbiak szerint:
A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban:
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program
Pályázati azonosító jel: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009
A projekt megvalósítási helyszíne: Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megye
A pályázati konstrukció száma: KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás
A projektnek az 1746/2013.(X. 17.) [Támogatási szerződés 1. sz. módosítása] és az 1937/ 2013.(XII. 13.) Korm. határozatnak [Támogatási szerződés 2. sz. módosítása] megfelelően a támogatás szempontjából elszámolható nettó összköltsége a Támogatási szerződés 2. sz. módosításával megegyezően: 38.060.344.909,- Ft. A támogatás mértéke a projekt elszámolható nettó összköltségének a 88,445729% –a, de legfeljebb 33.662.749.515,- Ft.
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész mindösszesen: 4.397.595.394,- Ft, amelynek 100% –ára a projektben részt vevő hatvanhat önkormányzat a BM EU Önerő Alap támogatását kívánja igénybe venni.
1/ kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú projekt rá jutó önkormányzati önrész összegét a 2014. és a 2015. évi költségvetési rendeletében az alábbiak szerint elkülöníti.
 
Az önkormányzatra jutó összes saját forrás (forint)
2014. év
(forint)
2015. év
(forint)
Hunya
Község Önkormányzata
10 554 229
 
3 700 458
 
6 853 771
 
 

« Vissza
Vissza a főmenübe