5/2014. (I. 15.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázat benyújtása

Hunya Község Önkormányzat
 5/2014. (I.15.) Hunya Kt. határozat
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása programjának pályázatán részt kíván venni, azt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kompenzációjára kívánja benyújtani.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat elkészítéséhez szükséges egyeztetések lefolytatására, benyújtására, valamint a szükséges jognyilatkozatok megtételére, az esetleges hiánypótlások teljesítésére.
 
A pályázat hivatali felelősének Nyíri-Szmolár Esztert jelöli meg.

« Vissza
Vissza a főmenübe