6/2014. (II. 5.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása

Hunya Község Önkormányzat
 6/2014. (II.5.) Hunya Kt. határozat
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokat az alábbiak szerint egyhangúlag elfogadja:
 
Napirendi pontok:
 
1. Települési értéktár létrehozása
2. Az Orvosi Ügyelet 2013. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
3. „Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér” című TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0042 sz. pályázat utófinanszírozott támogatási összegének biztosítása
4. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás 2013. december 19-ei módosítása
5. Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetés tárgyalásának I. fordulójára
6. Alföldvíz Zrt. 2014. évi Rekonstrukciós tervének elfogadása.
7. Címzetes főjegyzői cím adományozás kezdeményezése
8. Polgármester jutalmazása
9. A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról és az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló 8/2014.(I.31.) BM rendelet alapján benyújtandó pályázat elfogadása

« Vissza
Vissza a főmenübe