15/2014. (II. 5.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Alföldvíz Zrt. 2014. évi Rekonstrukciós tervének elfogadása

Hunya Község Önkormányzat
 15/2014. (II.5.) Hunya Kt. határozat
 
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete megismerte és elfogadja az Alföldvíz Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.sz.) által elkészített Hunya Község 2014. évi Rekonsrtukciós Tervezetét azzal a kikötéssel, hogy az ivóvízminőség-javító programnak 2014. december 31.-ig el kell készülnie.
 
Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.


« Vissza
Vissza a főmenübe