16/2014. (II. 5.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Címzetes főjegyzői cím adományozás kezdeményezése

Hunya Község Önkormányzat
 16/2014. (II.5.) Hunya Kt. határozat
 
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 253. § (2) hatáskörében eljárva, figyelemmel a 143/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában foglaltakra, kezdeményezi Dr. Csorba Csaba Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője részére a címzetes főjegyzői cím adományozását az alábbi feltételek megléte alapján.
a)      Dr. Csorba Csabát Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 267/1991. (XI. 28.) számú határozatával 1991. december 1. napjától határozatlan időre Gyomaendrőd Város jegyzőjévé nevezte ki, majd a jegyzői megbízatás folyamatosságának fenntartásával a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján létrehozott Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjévé került kinevezésre 2013. május 1-től.
b)      Dr. Csorba Csaba jegyző rendelkezik a legmagasabb fokozatú minősítéssel.
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a címadományozásról szóló kezdeményezést továbbítsa a Békés Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja részére.

« Vissza
Vissza a főmenübe