18/2014. (II. 5.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról és az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló 8/2014.(I.31.) BM rendelet alapján benyújtandó pályázat elfogadása

Hunya Község Önkormányzat
 18/2014. (II.5.) Hunya Kt. határozat
           
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Petényi Szilárdné polgármestert a 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatási igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló 8/2014.(I.31.) BM rendelete szerint 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére, valamint a pályázat benyújtására.

« Vissza
Vissza a főmenübe