28/2014. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Hunya Község Képviselő-testületének 2014. évi munkatervének elfogadása

Hunya Község Képviselő-testületének
2014. évi
MUNKATERV-TERVEZETE
 2014. január  
1. 2013. évi Munkaterv elfogadása.
    Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester 
 2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása, pályázat benyújtása              
    Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester
 3. Hulladék ártalmatlanítási díjak elfogadása
    Előterjesztő: Dr. .Csorba  Csaba  jegyző
 4. Békés Megyei Ivóvízminőség-javító program önerő igazolásához Képviselő- 
     testületi döntés módosítás
     Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester
 5. Települési értéktár létrehozás
     Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester
   
 2014. február 
1. Alföldvíz Zrt. rekonstrukciós tervének elfogadása
    Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester
2. Beszámolás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
    Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester
3. Címzetes főjegyzői cím adományozása
     Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester
 4. Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendeletének I. fordulós
    tárgyalás
    Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester
   
  2014. március 
1. Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadás
    Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester
2.  Zárszámadási rendelet tervezet megtárgyalása., államháztartási mérlegek  
    áttekintése.
    A zárszámadási rendelethez kapcsolódóan vagyonkimutatás áttekintése. 
    A zárszámadási rendelethez kapcsolódóan az adóbevétel felhasználásának
    áttekintése    
    Éves ellenőrzési jelentés megtárgyalása a zárszámadási rendelet – tervezettel.
    Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester, Dr. Csorba Csaba jegyző
 3. Helyi Választási bizottság póttagjainak megválasztás
     Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester
 4. Egyebek
 
   2014. április 
1. Beszámoló az adójogszabályok érvényesüléséről, az adókötelezettség teljesítéséről,     valamint az adó befizetések és    elszámolások  helyességéről.
    Előterjesztő: Dr. Csorba Csaba jegyző
 2.Tervezett beruházások, felújítások megvalósításának áttekintése, nyomon követése
    Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester
 3.Tájékoztatás az eddig elvégzett belső ellenőrzési tevékenységről.
    Előterjesztő: Dr. Csorba Csaba jegyző
  
2014. május 
1. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése.
    Előterjesztő: Mraucsik Lajosné   vezető
 2. Közművelődési és könyvtári  feladatok áttekintése
   Előterjesztő: A Békés Megyei Tudásház és Könyvtár képviselője
 3.Tájékoztatás a tűzvédelmi, munkavédelmi  feladatok ellátásáról.
   Előterjesztő: Dr. Csorba Csaba jegyző
 4. Egyebek
   
 2014. június 
1. Tájékoztatás az önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítési feladatairól, illetve a  
    település ingatlantulajdonosainak parlagfű mentesítésére történő  felhívása
     Előterjesztő: Dr. Csorba Csaba jegyző
 2. A Képviselő-testület tájékoztatása az önkormányzat hatáskörébe tartozó  
     előirányzat-változtatásáról
     Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester
 3. Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről.
     Előterjesztő: Dr. Fabó János, Dr. Fejes Csaba fogorvos, Hőgye Ildikó védőnő 
 4. Tájékoztatás az önkormányzat aktuális és várható pénzügyi helyzetéről, szükség  
     szerint az előirányzat - felhasználási terv és a likviditási terv módosítására  
     vonatkozó előterjesztés elkészítése.
     Előterjesztő. Dr. Csorba Csaba jegyző
 5. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
    Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester
 
  2014. július 
1. A féléves beszámoló előkészítése, összeállítása
     Költségvetési rendelet módosítása a féléves tapasztalatok alapján
     Állami hozzájárulások és támogatások előirányzatainak áttekintése.
     Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester, Dr. Csorba Csaba jegyző
 2. A gyámhivatal által az önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok  
     ellátásának    értékelésével kapcsolatban tett javaslatának megvizsgálása
     Előterjesztő: Dr. Csorba Csaba jegyző
 3. A köztemető rendelet felülvizsgálata.
     Előterjesztő: Dr. Csorba Csaba jegyző
 4. Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról.
     Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester
 5. Egyebek
   
 2014. augusztus 
1. Tájékoztatás a nevelési oktatási intézménnyel kapcsolatos ellátásról.
    Előterjesztő: Lukács László igazgató,  Farkas Zoltánné igazgató
2. Tájékoztatás az önkormányzat aktuális és pénzügyi helyzetéről
    Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester, Dr. Csorba Csaba jegyző
 3. A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2014. évi kiírásán való részvétel  
    megtárgyalása
    Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester
 4. A 2013. évi közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása
     Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester
 5. Egyebek
 
  2014. szeptember 
1. Féléves beszámoló megtárgyalása, elfogadása.
    Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester, Dr. Csorba Csaba jegyző
2. Az adóztatási tevékenység, az adókintlévőségek és az adóbehajtási tevékenység         
    áttekintése.
    Előterjesztő: Dr. Csorba Csaba jegyző
 3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
     Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester
 4. Beszámoló az önkormányzat képviselő-testülete képviseletében ellátott    
     feladatokról, a képviselet során megszerzett információkról.
     Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester
 5. Egyebek
  
 2014. október 
 1. Eb rendelet felülvizsgálata a lakossági panaszok, illetve a szabálysértési ügyek
   figyelembe vétele.
    Előterjesztő: Dr. Csorba Csaba jegyző
 2. Az önkormányzat kötelező szervezeti dokumentumainak áttekintése.
    Előterjesztő: Dr. Csorba Csaba jegyző
 3. Tájékoztató a településfejlesztési, településrendezési feladatokról.
     Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester
4.  Egyebek
 
  2014. november 
 1. A 2015-re vonatkozó helyi adórendelet módosítások irányelveinek meghatározása.
    Előterjesztő: Dr. Csorba Csaba jegyzőjegyző
 2. Beszámoltatás a pénzügyi analitikus nyilvántartások vezetéséről.
    Előterjesztő:  Dr. Csorba Csaba jegyző, Szopkó Rudolfné gazdasági főelőadó
 3. Költségvetési koncepció és tájékoztató a három negyedéves gazdálkodásról.
     Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester
 4. Éves Belső ellenőrzési terv elkészítése, testület elé terjesztése.
     Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester
 5. Egyebek
  
  2014. december 
1. A 2015. évi költségvetési koncepció megtárgyalása.
    Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester
 2. A jegyző teljesítményének értékelése, az értékelésről a Képviselő-testület   
     tájékoztatása.
     Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester
 3. Egyebek
 
 Kelt: Hunya, 2014. január
 
 Petényi Szilárdné                                                                      Dr. Csorba Csaba
    polgármester                                                                                     jegyző

« Vissza
Vissza a főmenübe