43/2014. (IV. 30.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kapcsolatos döntések

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási  Tanácsa  43/2014.(IV.23.) sz. határozatával elfogadott  Társulási Megállapodás  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
Megbízza a polgármestert a döntés határozati kivonat útján történő megküldésével.

« Vissza
Vissza a főmenübe