33/2014. (IV. 30.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja:
 
Napirendi pontok:
 
1. 2013. évi költségvetési beszámoló
2. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
3. Beszámoló az adójogszabályok érvényesüléséről, az adókötelezettségek teljesítéséről, valamint az
adóbefizetések és elszámolások helyességéről
4. Gyomaközszolg Nonprofit Kft. 2013. évi beszámoló, 2014. évi üzleti terv elfogadása
5. Beszámoló a Regionális Hulladéklerakóval kapcsolatos peres eljárásról
6. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kapcsolatos döntések

« Vissza
Vissza a főmenübe