40/2014. (IV. 30.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kapcsolatos döntések

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása (székhely: 5540 Szarvas, Kossuth L. u. 19.), mint a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társulás kizárólagos alapítója a társaság 2014. március 26-i ülésén a társaság törzstőkéjének felemeléséről rendelkezett.
 
Az alapító úgy határozott, hogy a társaság részére újabb vagyoni hozzájárulást szolgáltat és a társasság törzstőkéjét 500.000 Ft-ról 2.500.000 Ft összegű pénzbeli betét 2014. március hó 01. napján történő szolgáltatásával és a társaság bankszámlájára történő befizetéssel 3.000.000 Ft-ra felemelte.
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonporfit Kft.  törzstőke emelését a 2013. évi lakosságadatok szerinti felosztás alapján az előterjesztés szerint  38.291 Ft összeggel elfogadja.
 
Megbízza a polgármestert a döntés határozati kivonat útján történő megküldésére.
 

« Vissza
Vissza a főmenübe