41/2014. (IV. 30.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kapcsolatos döntések

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatok ellátásával a KENZÁL Kft. részéről Lázárné Kovács Etelkát bízza meg - 2014. június 1-től 2019. május 31-ig terjedő időszakra havi 15.000 Ft + 4.050 Ft Áfa, összesen bruttó 19.050 Ft/hó összegben - az előterjesztés szerint egyetért.
 
Megbízza a polgármestert a döntés határozati kivonat útján történő megküldésére.

« Vissza
Vissza a főmenübe