42/2014. (IV. 30.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kapcsolatos döntések

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 2014. április 23-i módosítását az alábbiak szerint:
  
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodás Módosítása
2014. április 23.
  
1. §
 
A Társulási Megállapodás 4. számú melléklete kiegészül egy új 5. ponttal az alábbiak szerint:
 
5. A javadalmazási szabályzat 2. pontja „A vezető tisztségviselő éves prémiuma” kapcsán prémium csak abban az esetben illeti meg az ügyvezetőt, amennyiben ez által a lakossági terhek nem emelkednek. A vezető tisztségviselőnek éves prémium csak abban az esetben adható, ha az Alapító Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a tárgyban egyhangú döntést hoz.
 
 
 
A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
 
 
Szarvas, 2014. április 23.
 
                                                                      
           
 Brlás János sk.                                                         Dr. Melis János
    a Társulási Tanács elnöke                                        Szarvas Város Jegyzője

« Vissza
Vissza a főmenübe