44/2014. (IV. 30.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kapcsolatos döntések

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa - mint Alapító -által a 46/2014.(IV.23.) sz. határozatával  elfogadott  Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. előtársaság időszakáról készített beszámolót elfogadja.
 
Megbízza a polgármestert a döntés  határozati kivonat útján történő megküldésére.

« Vissza
Vissza a főmenübe