49/2014. (V. 29.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 81/2012.(XI.29.) Kt. számú határozatával, Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 115/2012.(XI.30.) Kt. számú határozatával Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 672/2012.(XII.13.) Gye. Kt. számú határozatával jóváhagyott Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §.(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm rend. 5. §. (1)-(2) bekezdései szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
 
1. Az alapító okirat 4. pontja
 
4./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatala a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. §. (1) bekezdése b) pontjában, illetve a 2011. évi CLXXXIX tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 84.§ (1) alapján önkormányzati költségvetési szerv, amely az önkormányzatok működésével, valamint államigazgatási ügyek döntésre való elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására létrejött közös hivatal.
 
4.1.Alaptevékenység:
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alaptevékenysége: ellátja az alapító önkormányzatok működésével, valamint államigazgatási ügyek döntésre való elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, továbbá azokat a hatósági feladatokat, amelyeket jogszabályok Csárdaszállás, Hunya Községek, valamint Gyomaendrőd Város hatáskörébe utalnak. Továbbá ellátja a nemzetiségiek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott feladatokat.
 
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT:
841105 Általános közigazgatás, helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása
 
Szakfeladat szám
Szakfeladat megnevezése
841126
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841112
Önkormányzati jogalkotás
841114
Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841115
Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841116
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841124
Területi általános végrehajtó tevékenység
842421
Közterületek rendjének fenntartása
879012
Gyermekotthoni ellátás
882111
Rendszeres szociális segély
 
 
882113
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
 
 
882117
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118
Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882119
Óvodáztatási támogatás
882202
Közgyógyellátás
 
4.2. Vállalkozási tevékenység
Vállalkozási tevékenységet nem folytat
 
az alábbiak szerint módosul:
 
4./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatala a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. §. (1) bekezdése b) pontjában, illetve a 2011. évi CLXXXIX tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 84.§ (1) alapján önkormányzati költségvetési szerv, amely az önkormányzatok működésével, valamint államigazgatási ügyek döntésre való elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására létrejött közös hivatal.
 
4.1.Szakmai alaptevékenysége:
Ellátja az alapító önkormányzatok működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, továbbá azokat a hatósági feladatokat, amelyeket jogszabályok Csárdaszállás, Hunya Községek, valamint Gyomaendrőd Város hatáskörébe utalnak. Továbbá ellátja a nemzetiségiek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott feladatokat.
 
Államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
 
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
011130            Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
016010            Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020            Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
031030            Közterület rendjének fenntartása
016030            Állampolgársági ügyek
 
4.2. Vállalkozási tevékenység
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
 
2. Az alapító okirat 7./ pontja törlésre kerül.
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Várfi András polgármestert, mint a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal székhely önkormányzatának polgármesterét, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.

 

 

« Vissza
Vissza a főmenübe