48/2014. (V. 29.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 34/2013.(V.23.) Kt. számú határozatával, Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 53/2013.(V.29.) Kt. számú határozatával, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 263/2013.(V. 30.) Gye. Kt. számú határozatával jóváhagyott Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9.§ (1) a.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva alábbiak szerint módosítja:
 
1. A Szervezeti és Működési Szabályzat I. 1.) pontja
 
1) „A Közös Hivatal önálló jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati és államigazgatási feladatokat ellátó szerv.”
Az önkormányzati és állami feladatként ellátott alaptevékenységek és önként vállalt feladatok körét az alapító okirat, továbbá Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati rendelete, Csárdaszállás Község Önkormányzatának 6/1999. (V. 31.) önkormányzati rendelete, Hunya Község Önkormányzatának 6/2007. (III. 28.) önkormányzati rendelete határozza meg.
 
az alábbiak szerint módosul:
 
1) A Hivatal önkormányzati és államigazgatási feladatokat ellátó, önálló jogi személyiséggel, saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szerv.
Az önkormányzati és állami feladatként ellátott alaptevékenységek és önként vállalt feladatok körét az alapító okirat, továbbá Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelete, Csárdaszállás Község Önkormányzatának 6/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete, Hunya Község Önkormányzatának 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete határozza meg.
 
2. A Szervezeti és Működési Szabályzat I. 3.) pontja
 
3) A Hivatal megnevezése: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.sz.
A székhelyen kívüli további működési helyek:
5621Csárdaszállás Petőfi út 17. sz.
5555 Hunya Rákóczi út 19
 
A Hivatalhoz tartozó önállóan működő költségvetési szervek székhelye:
Határ Győző Városi Könyvtár 5500 Gyomaendrőd Selyem út 124. sz.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7.
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9.
Az önállóan működő költségvetési szervek szabályai szerint működő nemzetiségi Önkormányzatok székhelye:
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5502 Gyomaendrőd Fő út 80.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd Selyem út 124
 
Jogelődje: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala, törzsszáma: 346612
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám
A 2011. évi CLXXIX tv. 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében, Csárdaszállás Község Polgármesteri Hivatala 5621 Csárdaszállás Petőfi út 17. sz.
Örménykút és Hunya Községek Körjegyzősége 5556 Örménykút, Dózsa György utca 26.
 
Államháztartási azonosító száma: 704368
Törzskönyvi azonosító szám:346612
Adószáma: 15346614-2-04
KSH száma: 15346614-8411-321-04
KSH területi számjel: 0433455
 
Bankszámla számok:
A költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszámmal kapcsolatos adatok:
A számlavezető pénzintézet neve: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Gyomai kirend.
A számlavezető pénzintézet címe: 5500 Gyomaendrőd Kossuth út 30.sz.
A fő bankszámla megnevezése és száma:
- költségvetési elszámolási főszámla, száma:     53200125-11062402
Az alszámlák megnevezéseit és számla számait a 20/1/d. számú melléklet a pénzkezelési szabályzat tartalmazza:
 
az alábbiak szerint módosul:
 
3) A Hivatal megnevezése: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelye:                          5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
A székhelyen kívüli további működési helyek:
5621 Csárdaszállás, Petőfi út 17.
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
 
A Hivatalhoz tartozó saját gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek székhelye:
Határ Győző Városi Könyvtár 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7.
 
A saját gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek szabályai szerint működő nemzetiségi Önkormányzatok székhelye:
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
 
Jogelődje: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala, törzsszáma: 346612
500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A 2011. évi CLXXIX tv. 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében, Csárdaszállás Község Polgármesteri Hivatala 5621 Csárdaszállás Petőfi út 17.
Örménykút és Hunya Községek Körjegyzősége 5556 Örménykút, Dózsa György u. 26.
 
Törzskönyvi azonosító szám:        803746
Adószáma:                                      5803744-1-04
KSH száma:                                   15803744-8411-325-04
 
Bankszámla számok:
A költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszámmal kapcsolatos adatok:
A számlavezető pénzintézet neve:            Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Gyomai Kirendeltsége
A számlavezető pénzintézet címe:            5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 30.
A fő bankszámla megnevezése és száma:
- költségvetési elszámolási főszámla száma:          53200125-11091051
 
Az alszámlák megnevezéseit és számlaszámait a 20. számú melléklet, a pénzkezelési szabályzat tartalmazza.
 
3. A Szervezeti és Működési Szabályzat I. 4.) pontja
 
4) Alapítás ideje és az alapító okirat száma:
a) alapítás ideje:2012. december 12.
b) alapító okirat száma: 287/1999. (X. 28.) KT határozat
 
az alábbiak szerint módosul:
 
4) Alapítás ideje és az alapító okirat száma:
a) alapítás ideje: 2012. december 12.
b) alapító okirat száma:        Gyomaendrőd 672/2012. (XII. 13.) Gye. Kt. határozata
                                               Csárdaszállás 81/2012. (XI. 29.) Kt. határozata
                                               Hunya 115/2012. (XI. 30.) Kt. határozata
 
4. A Szervezeti és Működési Szabályzat I. 7.) pontja
 
7) Alapvető szakágazati besorolás:
a) TEÁOR: 8411 Általános Közigazgatás
b) Államháztartási szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többségi célú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
 
az alábbiak szerint módosul:
 
7) Alaptevékenységi besorolás:
Államháztartási szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
 
5. A Szervezeti és Működési Szabályzat I. 12.) pontja
 
12) A Hivatal Gazdálkodási jogköre:
A Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A Hivatal gazdasági szervezeti egysége útján – külön megállapodásban rögzített módon és helyen - a következő önállóan működő költségvetési szervek jogszabályban foglalt egyes pénzügyi-gazdasági feladatait látja el:
a) Határ Győző Városi Könyvtár 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.
b) Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7.
c) Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9.
e) Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80.
f) Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
 
az alábbiak szerint módosul:
 
12) A Hivatal, mint saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szerv tevékenysége:
A Hivatal gazdasági szervezeti egysége útján – külön megállapodásban rögzített módon és helyen - a következő saját gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek jogszabályban foglalt egyes pénzügyi-gazdasági feladatait látja el:
a) Határ Győző Városi Könyvtár 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
b) Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9.
c) Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80.
d) Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
e) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
f) Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7.
 
6. A Szervezeti és Működési Szabályzat I. 14.) pontja
 
14) A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez. A Hivatali SzMSz 18. melléklete tartalmazza a Hivatal által ellátott alapfeladatokat a szakfeladat száma és megnevezése feltüntetésével.
 
az alábbiak szerint módosul:
 
14) A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez. A Hivatali SzMSz 18. melléklete tartalmazza a Hivatal által ellátott alapfeladatokat kormányzati funkció száma és megnevezése feltüntetésével.
 
7. A Szervezeti és Működési Szabályzat 18. melléklete
 
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alaptevékenységének államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása
Alaptevékenységek:
Szakfeladat száma
Szakfeladat neve
841126
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841112
Önkormányzati jogalkotás
841114
Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841115
Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841116
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117
Európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841124
Területi általános végrehajtó tevékenység
842421
Közterület rendjének fenntartása
879012
Gyermekotthoni ellátás
882111
Rendszeres szociális segély
882112
Időskorúak járadéka
882113
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115
Ápolási díj alanyi jogon
882117
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118
Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882119
Óvodáztatási támogatás
882202
Közgyógyellátás
 
az alábbiak szerint módosul:
 
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolása
 
011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
016010
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
031030
Közterület rendjének fenntartása
016030
Állampolgársági ügyek
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Várfi András polgármestert, mint a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal székhely önkormányzatának polgármesterét, hogy gondoskodjon az SzMSz-t érintő módosítások egységes szerkezetbe foglalásáról.

« Vissza
Vissza a főmenübe