65/2014. (VII. 16.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirend meghatározása

Hunya Község Képviselő-testülete
65/2014. (VII. 16.) Hunya Kt. határozta
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokat az elhangzott módosító javaslattal egyhangúlag elfogadja:
 
Napirendi pontok:
 
1. Hunyai lakosok szállítása a gyomaendrődi szakrendelőbe.
2. Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének I. módosítása.
3. A helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció valamint a településképi bejelentési és véleményezési eljárás szabályairól szóló 2/2013. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. A temetőkről és temetkezésről szóló 13/2007. (VII. 20.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
5. Beszámoló a Hunya-Csárdaszállás-Gyomaendrőd Önkormányzati Tűzoltóság 2013. évi tevékenységéről.
6. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodás módosítás elfogadása.
7. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 25/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása.
8. Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program önerő igazolásához meghozott 3/2014. (I. 15.) Képviselő-testületi határozat módosítása.
9. Alföldvíz Zrt. Eszközgazdálkodási szabályzata.

« Vissza
Vissza a főmenübe