71/2014. (VII. 16.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program önerő igazolásához meghozott 3/2014. (I. 15.) Képviselő-testületi határozat módosítása

Hunya Község Képviselő-testülete
          71/2014. (VII. 16.) Hunya Kt. határozta
 
Hunya Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy a(z) 3/2014.(I.15.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja, – a határozat módosítással nem érintett pontjainak a változatlanul hagyásával:
Elfogadja a „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott nagyprojekt önerejének igazolását, az alábbiak szerint:
A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban:
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program
Pályázati azonosító jel: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009
A projekt megvalósítási helyszíne: Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megye
A pályázati konstrukció száma: KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás
A projektnek az 1746/2013.(X. 17.) [Támogatási szerződés 1. sz. módosítása] és az 1937/2013.(XII. 13.) Korm. határozatnak [Támogatási szerződés 2. sz. módosítása], továbbá 1186/2014.(III. 28.) Korm. határozatnak [Támogatási szerződés 3. sz. módosítása], megfelelően a támogatás szempontjából elszámolható nettó összköltsége a Támogatási szerződés 3. sz. módosításával megegyezően: 38.060.344.909,- Ft. A támogatás mértéke a projekt elszámolható nettó összköltségének a 88,967950% –a, de legfeljebb 33.861.508.628,- Ft.
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész mindösszesen: 4.198.836.281,- Ft, amelynek 100% –ára a projektben részt vevő hatvanhat önkormányzat a BM EU Önerő Alap támogatását kívánja igénybe venni.
1/ kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú projekt rá jutó önkormányzati önrész összegét a 2014. és a 2015. évi költségvetési rendeletében az alábbiak szerint elkülöníti.
 
 
Az önkormányzatra jutó összes saját forrás (forint)
2014. év
(forint)
2015. év
(forint)
Hunya
Község Önkormányzata
10.077.207.-
6.746.980.-
3.330.227.-
 

« Vissza
Vissza a főmenübe