72/2014. (VII. 16.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Alföldvíz Zrt. Eszközgazdálkodási szabályzata

Hunya Község Képviselő-testülete
          72/2014. (VII. 16.) Hunya Kt. határozta 
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alföldvíz Zrt. Igazgatósága 81/2014.(VI.26.) számú Igazgatósági határozatával elfogadott és a jelen határozat elválaszthatatlan melléletét képező eszközgazdálkodási szabályzat módosítását a határozat 1. sz. mellékletében foglalt formában és tartalommal elfogadja azzal, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy az Eszközgazdálkodási Szabályzatot az Ellátásért Felelős által megadott elfogadó jognyilatkozatok alapján egységes szerkezetbe foglalja. Felhatalmazza továbbá, hogy a Módosításokkal Egységes Szerkezetbe foglalt Eszközgazdálkodási Szabályzatot - az elfogadó nyilatkozatok rendelkezésre állását követően – aláírja.  Az Igazgatóság felkéri a T. Ellátásáért Felelősöket, hogy a jelen határozat elválaszthatatlan, 2. sz. mellékletét képező elfogadó nyilatkozatukat a rendelkezésre bocsátott jognyilatkozat minta aláírásával 2014. július 31. napjáig tegyék meg.

« Vissza
Vissza a főmenübe