77/2014. (VIII. 11.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Projekt kapcsán létrejött Konzorciumi Megállapodás II. számú kiegészítése

 

Hunya Község Képviselő-testülete
      77/2014.(VIII.11.) Hunya Kt. határozta     
 
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott projekt kapcsán a Konzorciumi megállapodás II. számú kiegészítését a következők szerint:
 
1. A Projekt keretében történő beruházás tulajdonjoga visszterhesen kerül az Önkormányzatokhoz, mégpedig a közöttük létrejött tulajdonjogi megállapodásban foglalt arányok szerint. Az átruházási érték vonatkozásában a Társulásnál a Projekt valamennyi beruházási költsége az irányadó, mely a beruházás aktiválása során figyelembe vételre kerül.
 
2. A Projekt megvalósítási fázisba lépésére tekintettel, a Projekt menedzselésének, lebonyolításának felmerülő költségeire projekt lebonyolítási díjat fizetnek az Önkormányzatok a Társulásnak számla ellenében a Társulási Tanács döntése szerint. A 2015 évre esedékes díjról és teljesítéséről a felek 2015 évben döntenek. A Társulás tag önkormányzatai a lebonyolítási díjat közvetlenül fizetik meg, míg a Társuláson kívüli, más Társulásokba tömörült Önkormányzatok társulásaikon keresztül fizetik meg a díjat. A díj vonatkozásában a társulási tag önkormányzatok a Társulási Tanácsülés határozata szerint kötelezettek a fizetésre, a Társuláshoz konzorciumi megállapodással kapcsolódó önkormányzatok a konzorciumi megállapodás szerinti díjat fizetik.
 
3. Hunya Község Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a Konzorciumi megállapodás II. számú kiegészítésnek aláírására.
 

 

« Vissza
Vissza a főmenübe