99/2014. (X. 22.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
 
1. Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója a 2014. október 12. napján
megtartott önkormányzat képviselők és polgármester választás eredményéről, a
megbízólevelek átadása
2. Képviselő-testület eskütétele
3. Polgármester eskütétele
4. Polgármester programjának ismertetése
5. Alpolgármester megválasztása
6. Alpolgármester eskütétele
7. A polgármester tiszteletdíjának megállapítása
8. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
9. Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak, a nem képviselő bizottsági tagok
eskütétele
10. A képviselők tiszteletdíjának megállapítása
11. Tájékoztató a képviselői tisztséggel kapcsolatos összeférhetetlenségi, méltatlansági esetekről és a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről
12. Megbízás adása a Szervezeti és Működéi Szabályzat felülvizsgálatára
 
Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe